Knihovna Polánka
Naposledy aktualizováno: 25.5.2020

Akce

 

Stále probíhající akce

?teme a malujeme s d?tmi
Místní lidová knihovna v Polánce po?ádá pro všechny d?ti, které rády malují a ?tou akci, ?TEME A MALUJEME S D?TMI. Akce probíhá celoro?n?. Prosíme všechny d?ti, které rády malují, ať nám nosí svá dílka do místní lidové knihovny. Výtvory by se m?ly týkat literárního sv?ta. Malujte vše od oblíbených postav až po jejich autory. Obrázky pak budou vystaveny na nást?nce v knihovn?.

100 let výro?í založení knihovny v Polánce
V roce 2008 jsme zavzpomínali na 100. výro?í založení obecní knihovny v Polánce. V pond?lí 24. 11. 2008 se v knihovn? v Polánce uskute?nila beseda k tomuto významnému jubileu. Spole?enské setkání ?tená?ů zorganizovalo M?KS spolu s M?stskou knihovnou v Moravském Krumlov?. P?ítomní m?li možnost vyslechnout podrobnosti o historii Polánky, v podání manželů Grunových, zavzpomínání pam?tníků, statistiku z historie knihovny a kulturní vystoupení. P?i této p?íležitosti byla drobným dárkem ocen?na knihovnice Jaromíra ?echová, za dlouhodobé a spolehlivé fungování knihovny. 100 let obecní knihovny Polánce stojí za p?ipomenutí nejen z hlediska d?jin obce ale z hlediska jejího historického a kulturního rozvoje. Dnes, kdy stojíme na prahu informa?ní spole?nosti a digitální technika a internet za?ínají ovládat sv?t je dobré si uv?domit, že knihovny vždy byly a budou oporou vzd?lávacího procesu.

Aleš Friedrich

 

 

Nové knihy MK Polánka 2019


Beletrie pro dosp?lé ?tená?e: 47 ks

Š?RKOV?, Danka: ?ekala jsem dlouho
Š?RKOV?, Danka: Zpáte?ní letenka
Š?RKOV?, Danka: Cesta za ??hranice??
Š?RKOV?, Danka: Zašívaná panenka
Š?RKOV?, Danka: Sv?tlo a tma
Š?RKOV?, Danka: Víkend
Š?RKOV?, Danka: Horal(ka)
Š?RKOV?, Danka: P?íb?hy na lehátko
Š?RKOV?, Danka: T?i plus jedna
Š?RKOV?, Danka: Ukradené d?tství Kamily
Š?RKOV?, Danka: Nezlomená osudem   
KALPAKIN: Laura: Cosette          
ERSKINE, Barbara: Dcery ohn?
MINIER, Bernard: Noc
V??OV?-ROSOV?, Šárka: Moje d?tství na draka
STR?NSK?, Ji?í: Zdivo?elá zem?. Aukce
VIEWEGH, Michal: Můj život po život?
MENDOZOV?, Jind?iška: Osudové vzplanutí
GULBRANSSEN, Trygve: V??n? zpívají lesy
CLARK, Mary Higgins: Nikdy není pozd?
SHELDON, Sidney: Nic netrvá v??n?
RANDEL, Weina Dai: Palác zá?ícího m?síce
SIMMEL, Johannes Mario: Láska je jen slovo
ST?BLOV?, Valja: Nev?ra
POLED??KOV?, Marie: Líbáš jako bůh
PILCHER, Rosamunde: Zá?í
MORTON, Andrew: Diana
PAWLOWSK?, Halina: Pro? jsem se neob?sila
JACQ, Christian: Pomsta bohů. Hon na ?lov?ka. 1.
LINDSEY, Johanna: ?ekni, že m? miluješ
STEEL, Danielle: Jednou za život
WAY, Margaret: Prokletý ráj
V?NOCE pod sn?hem
KO??NKOV?, Lenka: Dieta? Všechno se vším souvisí
KO??NKOV?, Lenka: Dieta? Vím ješt? víc
ŠKVORECK?, Josef: Tankový prapor
KRIJTOV?, Olga: Patnáct pokusů jak ?
GORDON, Noah: Léka?ka
DU MAURIER, Daphne: Mrtvá a živá
HANNAY, Barbara: Návrat na Moonlight Plains
ROBERTS, Nora: Dům na útesu
ROBERTS, Nora: Rudý šál
MARSHALL, Edison: Pohanský král
DAVENPORT, Marcia: Láska v New Yorku
JAVO?ICK?, Vlasta. Dva mlýny
PAWLOWSK?, Halina: Hroši neplá?ou
CAREW, Opal: Sladké podlehnutí


Nau?ná literatura pro dosp?lé: 8 ks

JEST??BOV?, Vladimíra: Št??ata
GYMN?ZIUM v Moravském Krumlov?
MOODY, R.: Život po život?
JON?Š, J.: K?ížovka života
PAPR?KA, Milan: Znojemsko z nebe
HAY, Louise L.: Miluj svůj život
JON?Š, Josef: Tajenky života
LARKIN, Peter: Pé?e o psa


Beletrie pro d?ti a mládež: 8 ks

Š?RKOV?, Danka: Alenka a Krakonoš
TVRZ, Miroslav: Kde se nosí krky
RUDOLF, Stanislav:  Blíženci
PARACHIN-DENY, Juliette: Království poníků. Napínavý za?átek
RYBN??EK, Drahomír: Obrázkové pohádky pro nejmenší
BROWN, Jennie K.: Poppy Borůvková
CAST, P.C.: Škola noci. Pronásledovaná
TWAIN, Mark: Dobrodružství Huckleberryho Finna


Nau?ná literatura pro d?ti a mládež: 0 ks


CELKEM  63 KS

 

Nové knihy 2018

Nové knihy 2017

Nové knihy 2016

Nové knihy 2015

Nové knihy 2014

Nové knihy 2013

Nové knihy 2012

Nové knihy 2011

Nové knihy 2010

Nové knihy 2009

Nové knihy 2008

Nové knihy 2007