Knihovna Polánka
Naposledy aktualizováno: 22.1.2019
Adresa:Dukovanská 1663, Polánka
672 01 Moravský Krumlov
Email:knihovnapolanka@seznam.cz
Provozní doba:pondělí 16 – 18 hodin
Vedoucí knihovny:Ing. Dita Čechová
Knihovnice:Jaromíra Čechová