Knihovna Polánka
Naposledy aktualizováno: 25.5.2020
Adresa:Dukovanská 1663, Polánka
672 01 Moravský Krumlov
Email:knihovnapolanka@seznam.cz
Provozní doba:?innost Místní knihovny Polánka je na dobu neur?itou pozastavena.
Vedoucí knihovny:Ing. Dita ?echová
Knihovnice:Jaromíra ?echová