Knihovna Polánka
Naposledy aktualizováno: 22.1.2019

O knihovně

Pár slov z historie…
 

Místní obecní knihovna v Polánce byla dle dostupných zdrojů založena roku 1908. V této době čítala asi 50 svazků na rozdíl od školní knihovny, které měla na ta léta mnohem bohatší výběr a to až z 200 děl.

 
 

Svoje původní sídlo měla v bývalé obecní radnici. Ta se nacházela vedle dnešní hasičské zbrojnice. Po 94 letech, kdy došlo k prodeji nemovitosti soukromému vlastníku, byla přestěhována do přízemí budovy mateřské školy.

 
 

Za celých 102 let se zde vystřídalo celkem sedm knihovníků a to jmenovitě:

  • František Procházka
  • Karel Šafránek
  • Květoslava Břinková
  • Oldřich Mižďoch
  • Julie Čechová
  • Jaroslav Čech
  • Ing. Dita Čechová, která zde působí dodnes

 

Obecní raritou, která se v místní knihovně nachází, je KRONIKA OBCE. Je psána od roku 1936. Tento jedinečný poklad v dosud zachovalé vazbě je možný k nahlédnutí na vyžádání přímo v knihovně. Právě z důvodu velké vzácnosti, jejž kronika s jistotou má, je povoleno si kroniku půjčovat pouze prezenčně.


 

V současné době má knihovna společné prostory jak pro malé tak i pro velké čtenáře.

 
 

V tomto roce je registrováno 35 čtenářů z toho je 15 dětí.

 
 

Knihovna neslouží pouze jako pro výpůjční účely, ale konají se zde i různé besedy. Za zmínku určitě stojí beseda konaná roku 2008 za účelem oslav významného výročí 100 let od založení knihovny v Polánce. Na této besedě jsme zavzpomínali společně s manželi Grunovými na historii Polánky. Návštěvníci měli možnost zhlédnout výtvarné a literární práce žáků základních škol v Moravském Krumlově.


 

Nabídka knih i časopisů se každoročně rozšiřuje o nové svazky. Místní knihovna je pobočkou knihovny v Moravském Krumlově, s kterou velmi úzce spolupracuje v rámci Výměnného fondu. Díky této spolupráci mají čtenáři možnost zapůjčit si v místní knihovně i knihy z Moravského Krumlova.

 
 

Nynější knihovnice Ing. Dita Čechová Vám velmi ráda a ochotně poradí při výběru a popřípadě Vám podá další podrobné informace vztahující se ke knihovně a jejím službám. 

Statistiky

 

Statistika Místní knihovny Polánka za rok 2018

 

Výpůjčky:

 

V roce 2018 se půjčilo celkem 795 knih a časopisů.

Dospělí čtenáři si vypůjčili 435 svazků, z toho 404 sv. beletrie a 31 sv. naučné literatury.

Děti do 15-ti let si půjčily celkem 323 svazků, z toho 285 sv. beletrie a 38 sv. naučné literatury.

Z celkového počtu výpůjček bylo půjčeno 37 časopisů.

 

 

Čtenáři:

 

K 31. 12. 2018 bylo v knihovně zaregistrováno 29 stálých čtenářů, z toho 5 dětí do 15-ti let.

Tito čtenáři navštívili knihovnu během roku 417 x.

Každý čtenář si během roku vypůjčil v průměru 27 knih a časopisů

Počet čtenářů na Internetu : 34 čtenářů

Počet čtenářů na webových stránkách knihovny:  1.763 čtenářů/rok

 

 

Knihovní fond:

 

Stav knihovního fondu k 31.12. 2017   2.568 knih

Přírůstek nových knih: + 108 svazků

Úbytek: - 0 svazků

Stav knihovního fondu k 31.12. 2018  2. 676 knih, tj.

2 124 ks beletrie a 552 ks naučné literatury

 

Odebírané tituly časopisů: vyřazené časopisy z MěK M.K.

 

1 počítač pro čtenáře s připojením na Internet zdarma

 

Webové stránky knihovny: www.knihovnapolanka.wz.cz

 

Elektronický katalog knihovny: http://baze.knihovnazn.cz/katalog/polanka

 

 

Statistika 2017

Statistika 2016

Statistika 2015

Statistika 2014

Statistika 2013

Statistika 2012

Statistika 2011

Statistika 2010

Statistika 2009

Statistika 2008

Statistika 2007