Knihovna Polánka
Naposledy aktualizováno: 25.5.2020

Služby

Knihovna nabízí ?tená?ům tyto služby:

  • Půj?ování nau?né literatury a beletrie
  • Půj?ování ?asopisů
  • Meziknihovní výpůj?ní služby formou Vým?nného fondu
  • Rezervaci dokumentů
  • Bezplatný p?ístup na internet
  • Využívání PC
  • Poskytování knihovnických a bibliografických informací

Půj?ovní doba

?innost Místní knihovny Polánka je na dobu neur?itou pozastavena.

 

Výpůj?ní lhůta

Knihy a ?asopisy půj?ujeme na 1 m?síc.

Nežádá-li titul další ?tená?, je možné výpůj?ky 1 x prodloužit.

 

Registra?ní poplatek

Registra?ní poplatek se vybírá na rok, a to bez ohledu na množství půj?ených knih. Platí se pouze u výpůj?ního pultu knihovny a to ve výši:

  • Dosp?lí: 10 K?
  • D?ti a mládež do 15 let: 10 K?

 

Poplatek z prodlení

Povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skon?ení výpůj?ní lhůty. Výše upomínky ?iní 20 K?.


Odebírané tituly ?asopisů

Kv?ty a Praktická žena