Knihovna Polánka
Naposledy aktualizováno: 22.1.2019

Služby

Knihovna nabízí čtenářům tyto služby:

  • Půjčování naučné literatury a beletrie
  • Půjčování časopisů
  • Meziknihovní výpůjční služby formou Výměnného fondu
  • Rezervaci dokumentů
  • Bezplatný přístup na internet
  • Využívání PC
  • Poskytování knihovnických a bibliografických informací

Půjčovní doba

Pondělí: 16 – 18


Výpůjční lhůta

Knihy a časopisy půjčujeme na 1 měsíc.

Nežádá-li titul další čtenář, je možné výpůjčky 1 x prodloužit.

 

Registrační poplatek

Registrační poplatek se vybírá na rok, a to bez ohledu na množství půjčených knih. Platí se pouze u výpůjčního pultu knihovny a to ve výši:

  • Dospělí: 10 Kč
  • Děti a mládež do 15 let: 10 Kč

 

Poplatek z prodlení

Povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení výpůjční lhůty. Výše upomínky činí 20 Kč.


Odebírané tituly časopisů

Květy a Praktická žena